In tegenstelling tot de andere series van Hergé zijn de Avonturen van Jo, Suus en Jokko niet op initiatief van de auteur ontstaan, maar min of meer op bestelling. De directie van het Franse weekblad "Coeurs Vaillants" - waarin Kuifje vanaf het eerste verhaal opnieuw werd gepubliceerd - vroeg de auteur niuewe helden te verzinnen. Alle goede wil ten spijt heeft Hergé zich in deze reeks nooit helemaal thuis gevoeld, vanwege de talrijke beperkingen die hem waren opgelegd en de kunstmatigheid van de hele constructie. Terwijl de "Kuifje-familie" in de loop der jaren haast vanzelf ontstond, moest hij nu in een keer een heel universum scheppen. Toch liet Hergé deze reeks niet zo snel schieten als het dierenexperiment met Leo en Lea, want hij bracht het tot vijf episoden, waarvan de eerste vier overigens twee lange verhalen waren die voor de albumuitgave werden gesplits. Ondanks het door Hergé geschreven structuurprobleem zijn deze albums zeker niet oninteressant en verdienen ze het ruimschoots te worden herondekt.