Reizen met Alex, dat is zijn passie delen voor het herleven en ontdekken van de antieke tijd zoals een hedendaags ontdekkingsreiziger het zou doen. In de verhalen van Alex ontdekken we bestaande monumenten, steden en dorpen. We komen mensen tegen en leren hoe ze leefden ten tijde van de oude Grienken en Romeinen, nu enkele duizenden jaren geleden.

In 53 voor christus verovert Julius Caesar Gallië. Hij neemt een jonge man gevangen en maakt hem tot slaaf. Deze jongeling heet Alex. Na een tijdje en via vele omwegen wordt Alex Romeins staatsburger en beschermeling van Caesar.

In het gezelschap van Enak, zijn jonge Egyptische reisgezel trekt Alex de gehele antieke wereld door. Van Gallië tot China via Afrika en Mesopotamië. Tijdens deze verre reizen komt hij in aanraking met de meest tragische intrigues, mengt hij zich in oorlogen en ontwart hij enkele duisteren complotten.

Hoewel Alex zijn eer en moed van de Romeinen erft, toch zal hij steeds - door zijn geschiedenis als slaaf - proberen om rechtvaardig te handelen en de vrede te bewaren.
Jacques Martin, de geestelijke vader van Alex, blinkt uit in het realistisch weergeven van de tekeningen en is een van de enige auteurs die zowel de tekeningen als het scenario voor zijn rekening neemt.