6. Het gele teken

Titel in originele taal: La marque jaune
ISBN-nummer: 9067-37012-6
Eerste druk: 1956
Uitgeverij: Dargaud Uitgeverij
Tekenaar: Edgar P. Jacobs
Scenarist: Edgar P. Jacobs

Londen staat in rep en roer nu een man of organisatie die zich "Het gele teken" noemt overal in de stad spectaculaire diefstallen pleegt en daarbij ook nog eens het lef heeft ze op voorhand aan te kondigen. Het laatste wapenfeit was de diefstal van de Britse kroon uit de zwaar beveiligde Tower of London. Scotland Yard vraagt aan Kapitein Blake om samen met Inspecteur Kendall, hun beste detective, de zaak op te lossen. Blake stemt toe en vraagt hulp aan zijn goede vriend Mortimer.
Professor Mortimer reist af vanuit Schotland om zijn vriend te treffen in de gentlemens club "Centaur". De professor leert er enkele van Blakes vrienden kennen. De excentrieke professor Septimus, dokter Raymond Vernay. Leslie Macomber, hoofdredacteur van de Daily Mail en rechter Hugh Calvin. Het is al laat wanneer iedereen naar huis gaat. Vernay en Septimus gaan te voet door de lege straten van de hoofdstad wanneer Septimus zich opeens onwel voelt. Hij neemt een taxi en Vernay stapt alleen verder door de slapende stad. Plots hoort een agent een gil. Hij snelt in de richting van de kreet maar ziet niets behalve een hoed en het gele krijtteken dat het symbool van de bende is geworden. In de hoed staat een naam. Die van professor Vernay.

Het mag wel duidelijk zijn dat Vernay werd ontvoerd. Blake en Mortimer trekken langs bij hun vrienden in de hoop de die iets zouden gezien hebben maar dat lijkt niet het geval te zijn. De zaak wordt nog merkwaardiger wanneer in hun bijzijn Macomber een brief ontvangt van het Gele teken waarin hij een nieuwe misdaad aankondigt. De journalist denkt enkel nog maar aan zijn volgende krantenkop en dus laten Blake en Mortimer hun vriend gerust. De volgende ochtend krijgen ze echter van Kendall het nare bericht dat ook Macomber werd ontvoerd. Ze denken dat ook Septimus en Calvin in gevaar zijn en bieden deze mannen bewaking aan. Het mag niet baten want ondanks de aanwezigheid van Kendall wordt rechter Calvin van onder hun neus gekaapt. Het laatste slachtoffer zou dus Septimus moeten worden. Blake dringt aan bij de geleerde om tijdelijk te verhuizen naar diens vakantiehuisje. Terwijl Mortimer in de archieven van de Daily Mail op zoek gaat naar antwoorden escorteert Blake zijn vriend op de trein richting Suffolk. De Kapitein zal helaas moeten vaststellen dat ook een rijdende trein geen probleem is voor het Gele teken. Septimus zijn coupé is leeg en Blake trekt aan de noodrem in de hoop de professor naast de sporen te vinden. Ze hebben geluk want terwijl hij met andere agenten het struikgewas doorzoekt boort een losgeslagen locomotief zich in hun treinstel. Een dodelijke aanslag waaraan ze nipt konden ontkomen.

Mortimer heeft ondertussen  in de archieven een spoor gevonden. Enkele jaren geleden werd de schrijver van het boek "The mega wave" een proces aangespannen tegen Raymond Vernay en Leslie Macomber wegens smaad omdat ze zijn boek de grond in hadden geboord door het wetenschappelijke werk als pure science fiction af te doen. Enkel professor Septimus was positief over het boek. De man verloor het proces dat door rechter Calvin werd voorgezeten. Mortimer heeft dus het verband tussen de ontvoeringen kunnen leggen. Maar dan volgen de gebeurtenissen elkaar snel op. Blake en Mortimer krijgen diep in de nacht bezoek van Het gele teken maar wordt ontdekt. Beide mannen zijn gewapend en schieten hun magazijnen leeg op de indringer. Het lijkt echter of de man onzichtbaar is. Wanneer Nasir de man in de nek wil springen lijkt het er zelfs op alsof de man door een onzichtbaar schild wordt beschermd.

Terwijl de volgende ochtend Kendall verslag komt opmaken wan de nacht ontvangt Blake een anonieme brief met het dringend verzoek om naar Limehouse Dock te gaan waar een zekere Mister Smith hen zal helpen in de strijd met het Gele teken. Om het verzoek kracht bij te zetten zit er een ander briefje in de enveloppe. Het is getekend door Septimus die smeekt dat de mannen doen wat er van hen gevraagd wordt. Terwijl Blake beslist om op de uitnodiging in te gaan blijft Mortimer thuis om de zaak te overdenken. Terwijl Blake en de politie naar de dokken rijden komt de archivaris van de Daily mail op bezoek bij Mortimer. Hij heeft nog een exemplaar kunnen opdiepen van "The Mega Wave". Hij maakt het zichzelf comfortabel en begint het boek te aandachtig lezen. Hij vindt er zelfs een opdracht van de schrijver in die hem opeens de waarheid onthuld. Blake is in levensgevaar en hij moet zijn vriend proberen te redden maar er is een communicatie verbod. Hij moet dus ook naar de dokken waar ondertussen de operatie is begonnen. Het gele teken wordt opgemerkt en Blake ontsnapt op een haartje van een zekere dood. Nu is de jacht open. Het gele teken wordt langs alle kanten ingesloten maar hij lijkt wel over bovenmenselijke krachten te beschikken en kan langs alle politieposten glippen om vervolgens een politiewagen te stelen waarmee hij de dokken kan ontvluchten. Mortimer die met een taxi is aangekomen zie alles nog net gebeuren en kan de achtervolging inzetten. Na een dolle rit door het centrum bots het gele teken tegen een bus en zet hij zijn vlucht te voet verder, nog steeds op de hielen gezeten door Mortimer. In het park is de professor het spoor kwijt. Het gele teken lijkt verdwenen maar dan vindt de prof een luik onder het struikgewas. Het is een toegang tot het rioolsysteem. Hij gaat op zoek door de gangen tot hij bij een ladder komt. Hij kruipt naar boven en verstijfd van verbazing als hij door een smalle opening van de deur kijkt. Hij is in een enorm ondergronds labo waar centraal in een stoel het gele teken zit met professor Septimus over hem heen gebogen. De professor draagt een draaiende gele schijf op zijn hoofd waarmee hij de man in de stoel lijkt te hypnotiseren. De man in de stoel is niemand minder dan de oude aardsvijand Olrik.

Wanneer Septimus Olrik wegstuurt kan de professor uit zijn schuilplaats komen om hem te confronteren. Helaas wordt ook Mortimer slachtoffer van de schijf en hij verliest het bewustzijn. Als hij bijkomt legt Septimus hem uit dat hij niemand minder is dan de schrijver van "The Mega Wave". Hij werd vroeger belachelijk gemaakt door zijn vrienden, hoewel ze niet wisten dat hij de schrijver was en dat nu de tijd tot wraak aangebroken was. Hij heeft zijn theorieën immers kunnen concretiseren en kan hersengolven van mensen onderscheppen en beïnvloeden. Zijn wraak is het hersenspoelen van zijn slachtoffers zodat ze hem als grootste geleerde zullen eren. Mortimer zal helaas moeten verdwijnen. De verwijding van zijn vriend heeft Blake ondertussen ook tot actie gedwongen. Als hij verneemt dat de archivaris van de Daily Mail hem een boek heeft gebracht beseft hij dat de waarheid in het boek zit. Hij doet via de radio een oproep naar het boek en de taxi chauffeur die Mortimer naar de dokken bracht heeft het boek nog steeds in zijn taxi. Hij brengt het naar Blake en dan zien ze de waarheid. De opdracht van de schrijver die in het boek staat is het handschrift van Septimus. De halve politiemacht van Londen wordt naar het huis van Septimus gestuurd waar ze op zoek gaan naar de ingang van het ondergrondse laboratorium. Septimus voelt zich in het nauw gedreven en schiet op Mortimer maar hij mist de man. Hij raakt echter het toestel dat Olrik zijn geest in bedwang houdt. Bevrijdt van zijn mentale belager stort Olrik zich op Septimus en duwt hem op een platform dat de professor raakt met enorme bliksemstralen die de man schijnbaar verpulveren. Dan wil hij zich op Mortimer storten maar zijn aandacht wordt getrokken door de binnenstormende politieagenten waardoor hij besluit te vluchten. Mortimer is opgelucht wanneer hij zijn vriend ziet en zijn verheugd om vast te stellen dat de vernietiging van het toestel ook de geesten van Vernay, Calvin en Malcomber heeft bevrijdt. Als ze in het labo ook de kroon van de Koningin vinden lijkt alles weer in orde. Alleen zullen ze zeker nog met Olrik moeten afrekenen.