2. Tom & Lisa 1910

Titel in originele taal: Tom & Lisa 1910
ISBN-nummer: 978-9031-43992-8
Eerste druk: Juni 2022
Uitgeverij: Uitgeverij Dupuis
Tekenaar: Philippe Berthet
Scenarist: Jean Van Hamme

Het is 1908 en Milan Winczlav blaast zijn laatste adem uit. Zijn vrouw trok jaren geleden reeds naar Frankrijk en nam Elisabeth, Thomas tweelingszus, mee. De scheiding en het gemis van zijn dochter maakte van Milan een eenzaam man die zijn heil zocht in de drank. Het fortuin dat hij met zijn oliehandel had verdiend is gesmolten als sneeuw voor de zon en zijn zoon Thomas moet de ranch waar hij opgroeide gedwongen verkopen. Thomas heeft een relatie met Sandy, een mooie maar losbandige vrouw die hem overhaalt om zijn geld te steken in een Saloon die ze wil ombouwen tot een luxebordeel. In ruil krijgt Thomas kost en inwoon en mag zich te goed doen aan de vrouwen die er zullen werken. Thomas beseft dat hij weer bedrogen is en zit in zak en as. Maar dan klaart de hemel op wanneer er een man opduikt die beweert voor een Notaris in New York te werken. Winczlav reist af naar de Big Apple waar hij hoort dat hij en zijn zuster de enige erfgenamen zijn van het bekende Whiskeymerk O'Casey. Het merk werd gesticht door de zijn overgrootvader aan moederskant en is veertig miljoen dollar waard.

Thomas maakt snel kennis met zijn nieuwe thuis en het enorme domein dat hij nu zijn eigendom mag noemen. Een jonge indiaan die er in dienst is als geitenhoeder toont hem een geheime plek in een grot. De plek wordt beschermd door een zware deur en als Thomas met wat hulp de deur kan openen ontdekken ze een lijk. Het is geketend en de enige aanwijziging die ze hebben en een vergaan briefje met de tekst: "Vanko is verdwenen, jij ook". Vanko, de naam van zijn grootvader. Hij schrijft een brief naar zijn moeder en zuster met het goede nieuws maar zijn moeder vreest dat Thomas te onervaren is om dit grote kapitaal te beheren en stelt haarzelf aan als directeur van de Firma. Met het geld dat Elisabeth van hem heeft gekregen kan ze haar storten op haar grote liefde, de eerste stappen van de luchtvaart. Een hobby die haar bij het aanbreken van de eerste wereldoorlog zeker van pas komt.

Tijdens de oorlog zullen ELisabeth en haar moeder naam maken als de witte piraat. Een gesel voor de Duitse luftwaffe. In Amerika heeft Thomas andere problemen. De puriteinen zijn er in geslaagd om een drooglegging door het parlement te jagen waardoor het fortuin van de Winczlavs in gevaar komt. Gelukkig heeft de financieel directeur dit zien aankomen en kunnen ze op tijd hun activiteiten verplaatsen naar de Bahama's waardoor ze hun winst kunnen veiligstellen. Die winst gebruikt Thomas om een bank op te richten en hoewel al zijn vorige avonturen op een sisser liepen profiteert hij van de grote beurscrach om zijn fortuin nog groter te maken. Via allerhande constructies kunnen er grote winsten geboekt worden maar dan is het ook tijd om te denken aan het nageslacht. Zij zuster is immers te oud geworden om kinderen te krijgen en dus is alle hoop op hem gericht. In de Banker's Club van New York heeft hij altijd genoten van het gezelschap van Priscilla. Het meisje dat er de vestiaire verzorgde. Hij maakt haar het hof en het duurt niet lang vooraleer de huwelijksklokken luiden. In 1933 wordt Nerio Winch geboren met een keizersnede. Helaas zal zijn moeder het kraambed niet overleven.