36. De Papyrus van Caesar

Titel in originele taal: Le Papyrus de César
ISBN-nummer: 978-2864-97272-3
Eerste druk: 2015
Uitgeverij: Les Editions Albert René
Tekenaar: Didier Conrad
Scenarist: Jean-Yves Ferri
Julius Caesar moet aan de Romeinse Senaat een verslag overmaken over de toestand van zijn veldslagen. Hij krijgt van zijn raadgever Bonus Promoplus te horen dat hij best het hoofdstuk over de onoverwinnelijke Galliërs weglaat uit zijn verhalen om zo zijn overwinning meer glans te geven. Caesar stemt toe waarop Promoplus onmiddellijk opdracht geeft aan al zijn kopiisten om alle verslagen over de Galliërs te vernietigen. Niemand zal ooit weten dat Caesar niet het hele Gallië heeft kunnen onderwerpen. Eén kopiist, Bigdatha genaamd, is echter sympathisant van de Gallische weerstand en smokkelt een exemplaar van de verhalen naar buiten. Zijn smokkel wordt ontdekt maar het is te laat. De Numibiër heeft de rol papyrus reeds kunnen overmaken aan Polemix, een Gallische persmuskiet die beseft dat de papyrus van goudwaarde is en vlucht naar Armonica waar hij zijn toevlucht zal zoeken in het ons gekende dorp.

De Romeinen volgen Polemix tot aan het dorp maar beseffen dat ze machteloos staan tegen de toverdrank van Panoramix. Enkele soldaten van Promoplus zoeken dan maar toevlucht in het Romeinse legerkamp Adfundum waar ze hulp vragen aan Centurio Decubitus. Die laat onmiddellijk een postduif los om Promoplus te berichten dat de rol papyrus werd gevonden maar zich in het dorp van de onoverwinnelijke Galliërs bevindt. Promoplus durft het Caesar niet te vertellen en trekt zelf naar Gallië om de leiding te nemen in het terugwinnen van het document. Omdat Galliërs niet zoveel belang hechten aan geschreven tekst maar vertrouwen op overlevering en woord, trekken Asterix en Obelix in het gezelschap van hun druïde Panoramix naar het Carnutenwoud. In dat bos verblijft de oude leermeester van Panoramix. Archeopterix zijn taak is om alle ontdekkingen en avonturen van de Galliërs op te slaan om ze te kunnen voortvertellen aan het nageslacht. Onze Galliërs zijn immers nog zo naïef om te denken dat het woord sterker is dan de pen.

Terwijl ons drietal in het Carnutenbos werkt aan de overlevering is ook Promoplus in Adfundum aangekomen. Hij wil een gewapend conflict vermijden en zoekt zijn heil in een list. Hij laat een bericht leveren in het dorp waarin staat dat ze naar het legerkamp moeten komen om rechtstreeks te onderhandelen met niemand minder dan Julius Caesar. De dorpelingen weten dat het wellicht een list is maar Polemix kan de drang naar een primeur niet weerstaan en sluipt op zijn eentje het kamp uit. Dit is waar Promoplus op gehoopt had want de Romeinen stonden hem op te wachten en kunnen hem gevangen nemen. De volgende ochtend staan de Romeinen in vol ornaat voor de poort van het dorp met hun gijzelaar. Promoplus stelt Heroïx voor een ultimatum. De papyrusrol in ruil voor het leven van de persmuskiet.
Kakofonix beseft het gevaar en slaat alarm met zijn loeiofoon. Al snel wordt het lawaai opgepikt door andere stammen in de buurt die het noodsignaal op hun beurt doorsturen. Om die manier bereikt ook het noodsignaal het Carnutenwoud. Onze drie helden twijfelen geen seconde. Ze nemen een slok toverdrank - neen, Obelix niet want hij viel als kind in de ketel met toverdrank - en zetten een spurt in naar hun belegerde dorp.

Als ze wat later aankopen bij het dorp lopen de spanningen hoog op. Asterix geeft de papyrus aan Promoplus in ruil voor diens vrijlating maar natuurlijk kunnen de Galliërs het niet toelaten dat hun dorp belegerd werd en dus geeft Heroïx het bevel tot de aanval. De Romeinen worden op korte tijd in de pan gehakt maar dan daagt plots niemand minder dan Julius Caesar op. Hij had een postduif onderschept waardoor hij wist dat hij in de Senaat kon afgaan als de papyrus in verkeerde handen kwam. Net zoals Promoplus besloot hij om zelf naar Armonica te gaan. Hij stelt onze vrienden een voor om de papyrus te ruilen en omdat deze niets hebben met geschreven bronnen zijn ze akkoord. Op voorwaarde dat Caesar alle Numibische kopiisten vrijlaat en ook beloofd om zich nooit meer tegen Gallische journalisten te keren. Caesar is veilig voor de Senaat en stemt toe. Promoplus is zijn status van raadgever kwijt en wordt in boeien afgevoerd naar Rome. Dit is het signaal voor het gekende banket met tal van everzwijnen.

Opgemerkt:

  • Dit verhaal speelt zich af met in de achtergrond de geschiedenis van nieuwsberichten, postduiven en telegrafen
  • Druïde Naturalix verstuurt op pagina 26 wellicht de eerste tweet ooit
  • Het legerkamp is genoemd naar de Ad Fundum, latijn voor het uitdrinken van een glas in één teug.
  • De naam Archeopterix verwijst naar Archaeopteryx, een schakel tussen vogels en dinosauriërs.