10. De loge van de moordenaars

Titel in originele taal: La loge des assassins
ISBN-nummer: 9055-81647-7
Eerste druk: 2008
Uitgeverij: Uitgeverij Le Lombard
Tekenaar: Bernard Vrancken
Scenarist: Stephen Desberg

In zijn onderzoek naar de bezittingen van Monseigneur Marcus Scailes, Secretaris-Generaal van de Vaticaanse bank en Amerikaans staatsburger heeft Larry op verdachte transacties ontdekt tussen de Banco Notario van Michele Paliacci. Hij ontdekt dat er maandelijks stortingen gebeuren naar een gecodeerde rekening van een man die op Jamaïca leeft. Dit blijkt een oude Nazi officier, Majoor Reittmann te zijn. Reittmann zou over documenten beschikken die de kerk zouden kunnen schaden en Larry wil dit tot op de bodem uitzoeken. Hij legt druk bij Paliacci maar de man wordt vermoord teruggevonden.

Larry gaat snel naar de woning van de bankdirecteur in de hoop er een aanknopingspunt te vinden. Als hij aankomt merkt hij dat de moordenaars van Paliacci op hetzelfde idee zijn gekomen en er volgt een vuurgevecht. Tijdens dat vuurgevecht valt het oog van Larry op een goedkoop schilderijtje met het opschrift "College Claudel Nzolo". Larry keert terug naar Rome en breekt in in het kantoor van Monseigneur Scailles. Hij ontdekt er documenten over goede doelen die de kerk steunt in Afrika en andere achtergestelde delen van de wereld. Eén naam sprint er meteen uit: "Nzolo." Wat is het verband tussen de Vaticaanse bank en de Banco Notario en wat hebben ze te maken met een ontwikkelingsproject in een klein Keniaans dorpje? Larry zal dus naar Afrika moeten gaan om antwoorden te vinden.

Als Larry in Nairobi voet aan de grond zet zijn de plaatselijke geestelijken al op te hoogte. In Rome heeft Wardo, een huurmoordenaar, immers het reilen en zeilen van Larry op de voet gevolgd en heeft een deal gesloten met Scailes. Ze kunnen echter niet voorkomen dat Larry het schooltje in Nzolo heeft gevonden en wanneer hij rondneust komt hij tot de vaststelling dat er handleidingen van wapen en het vervaardigen van explosieven liggen. Larry is zo verbaasd van zijn vondst dat hij niet merkt dat hij plots omringt wordt door enkele zware jongens. Ze overhandigen hem een telefoon waardoor hij aan de andere kant de stem van Scailes hoort. De man zegt hem voor een Loge te werken die zowel binnen als buiten de kerk opereert en dat Larry zijn leven voorbij is. Larry is echter geen doetje en kan uit de handen van zijn belagers blijven, meer zelfs hij kan de leider overmeesteren en bij diens ondervraging biecht de man op dat ze er, net zoals in vele arme buurten in de wereld, jonge kerels opleiden en klaarstomen in een heilige oorlog tegen het Moslimfundementalisme. Ze willen de vijand met eigen wapens bestrijden.

Larry begint de eindjes aan elkaar te knopen en begrijpt hoe Scailes de Vaticaanse rekeningen gebruikt om de fascistische ideeën van zijn loge te financieren. Via Mombasa keert hij terug naar Italië want hij moet weten hoe Majoor Reittmann in dit verhaal past. Bij zijn aankomst in Rome neemt Larry opnieuw contact op met Vaticaan-kenner Sacchi. Hij vraagt de man of hij weet heeft van een Loge die opereert binnen en buiten de Kerk. Ze spreken af en Sacchi weet Larry te vertellen dat het over de Moordenaarsloge gaat. Voor de tweede wereldoorlog zou de loge de omgeving van de toenmalige Paus ervan hebben overtuigd dat de Nazi's documenten bezaten die een gevaar vormden voor de Kerk. Waarschijnlijk waren die documenten in het bezit van Majoor Reittmann. De Loge hield zich bezig met het opzetten van netwerken om informatie aan Nazi's te leveren en ze later naar Zuid-Amerika te helpen vluchten. Ze hebben Nationalistische ideeën en beschouwen het Westerse Christendom als superieur. Dan wordt het voor Larry duidelijk. De Loge financiert overal ter wereld opleidingskampen voor Christen-terroristen. Larry heeft zijn doel bereikt. Hij heeft zijn antwoorden. Helaas stopt zijn onderzoek wanneer de Logo beseft dat de grond heet wordt onder hun voeten en Marcus Scailes laten vermoorden. Met dit aanknopingspunt kan Larry enkel nog de zaak sluiten en terugkeren naar de Verenigde Staten.